شروع شدن امتحانات نوبت پایانی

دوشنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1390

از تاریخ ۲۰/۲/۹۰ لغایت ۸/۳/۹۰ طبق اعلام امتحانات نوبت پایانی دانش آموزان پایه دوم و  اول شروع می شود و امتحانات پایه سوم از تاریخ ۱/۳/۹۰لغایت ۲۵/۳/۹۰ شروع می شود