مخاطرت طبیعی

چهارشنبه 25 اسفند‌ماه سال 1389

ژاپن هم به زلزله بله گفت