زلزله ژاپن

چهارشنبه 25 اسفند‌ماه سال 1389

 زلزله زورش به ژاپن هم رسید