چهارشنبه سوری

چهارشنبه 25 اسفند‌ماه سال 1389

دانش آموزان سورانی چهارشنبه سوری آرامی را پشت سر گذاشتند.چون یادشون ر فته بود چهارشنبه سوری هم وجود خارجی دارد.<<<<.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!