فایل تصویری پدیده نادر موجود است

جمعه 29 بهمن‌ماه سال 1389

علاقه مندان می توانند شاهد این پدیده نادر باشند