پدیده نادری که در یکی از روستا های سوران اتفاق افتاد

جمعه 29 بهمن‌ماه سال 1389

زمین  به شکل خاص ترک برداشته و برای مدتی  لرزش فقط در همان محل ترک ها داشته  مثل نفش کشیدن این لایه ها شروع به لرزش کرده و انگار که حالت نفش کشیدن داشته است.